Select the search type
Search

 

Φορέας Υλοποίησης: Ίδρυμα Λαόνα

Εταίροι: Kıbrıs Çevre Girişimi (The Cyprus Environmental Initiative)

Προσδοκόμενο Αποτέλεσμα: Ενίσχυση της Συμμέτοχης των Πολίτων στα Κοινά

Διάρκεια: 20 μήνες

Προϋπολογισμός Έργου: €93,189.25

Ποσό Επιχορήγησης: €83,871.25

 

Γενικός στόχος του έργου είναι η  υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στις αγροτικές περιοχές και στα εδάφη που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό, καθώς και στη βόρεια Κύπρο. Πιο εξειδικευμένοι στόχοι είναι η ενίσχυση των κατοίκων και των άτυπων ομάδων ν’ αναπτύξουν μια ολιστική προσέγγιση στη νέα  κατάσταση πραγμάτων και να κατανοήσουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών επηρεάζοντας τοπικές και εθνικές αρχές, ώστε να εισαγάγουν μέτρα για βιώσιμη ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Εκτεταμένες πυρκαγιές κατέστρεψαν 55000 τετ. χλμ. γης στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό (Ιούλιος 2021), και νωρίτερες πυρκαγιές ξέσπασαν στους πρόποδες του Πενταδακτύλου (που επαναλήφθηκαν φέτος). Λόγω άγνοιας των επιπτώσεων από διάβρωση, απώλεια βιοποικιλότητας, και κλιματική αλλαγή, συχνά λαμβάνονται βεβιασμένα μέτρα, αντίθετα στα συμφέροντα των επηρεαζομένων, της γης τους, και του οικοσυστήματος γενικά.

Η πρόταση ‘ΠυρΑνάκαμψη’ επιδιώκει εγρήγορση τοπικών κοινωνιών και οργανωμένων συνόλων για τις απειλές αυτές.  Θα ενδυναμώσει την τοπική ΚτΠ αναπτύσσοντας δεξιότητες διαβούλευσης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, και θα αναβαθμίσει τις ικανότητες εθελοντών για αποτελεσματικό χειρισμό των επιπτώσεων από την πυρκαγιά. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενημερωτικής εκστρατείας στις πληγείσες περιοχές που να μεταφέρει το μήνυμα ότι οι πλείστες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινες ενέργειες και είναι υποχρέωση όλων όσων μπορούν να επηρεαστούν να νοιάζονται και να λαμβάνουν έγκαιρα προστατευτικά μέτρα για την κοινότητά τους. Θα δημιουργηθούν,  μέσω συγκεντρώσεων και ανάλογων πρωτοβουλιών, ευκαιρίες για τους κατοίκους να εκφράσουν τις απόψεις και τα οράματα τους ατομικά και συλλογικά για την περιοχή τους.  Θα ληφθούν υπόψη η φυσική, πολιτιστική και αγροτική κληρονομιά τους και σύμφωνα με τις εκφρασθείσες προτιμήσεις θα προσφερθούν εργαστήρια για ενίσχυση κοινοτήτων.  Το έργο θα εστιάσει σε μέτρα συγκράτησης εδάφους με λιθοδομή και δενδροφύτευση, στον εντοπισμό της ταυτότητας των κοινωνιών  όπως είναι σήμερα, και προσβλέπει στη δημιουργία μιας βάσης επιθυμιών, οραμάτων και δεδομένων που μπορεί ν’ αξιοποιηθεί για μελλοντικά σχέδια δράσης.

Ηγείται του έργου το Ίδρυμα Λαόνα, με 30χρονη εμπειρία σε κοινοτικές δράσεις,  με εταίρο την Cyprus Environmental Initiative, Τουρκοκυπριακή άτυπη ομάδα δραστήρια σε περιβαλλοντικά θέματα που θα ασχοληθεί με τις πυρόπληκτες περιοχές στον βορρά. Θα μεταφερθεί εμπειρία και τεχνογνωσία σε ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες, σχολεία, συνδέσμους νεολαίας και αποδήμων, σε συνεννόηση με τις συνεργαζόμενες οργανώσεις Φοίνικας (ΕΚ), Plant 300k Trees (ΕΚ), και ΚΕΜΑ (ΤΚ).

Το έργο ΠυρΑνάκαμψη θα παραδώσει τοπικές κοινωνίες που αντιλαμβάνονται θέματα αειφόρας ανάπτυξης, ενδυναμωμένες οργανώσεις και εθελοντές ικανούς να βοηθήσουν στην αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών.

Στοιχεία Επικοινωνίας
NGO Support Centre
27 Ezekia Papaioannou Street,
Nicosia 1075,Cyprus
T +357 22875499
info@activecitizensfund.cy

Ακολουθήστε μας

 

Subscribe to our Newsletter

Διαχειριστής