Select the search type
Search

Το Πρόγραμμα Active Citizens Fund Κύπρου

Το Πρόγραμμα Active Citizens Fund (ACF) αποτελεί μέρος των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Νορβηγίας  (EEA & Norway Grants) 2014-2021, με το συνολικό ποσό των €2.8 δισ. να παραχωρείται από τις δωρήτριες χώρες -  Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία – σε δεκαπέντε χώρες της Ε.Ε. στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στη Βαλτική.

Τα EEA and Norway Grants 2014-2021 επιδιώκουν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δικαιούχων χωρών και των δωρητριών χωρών.

Η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα EEA and Norway Grants 2014-2021, με ένα ελάχιστο 10% του συνολικού ποσού που διατίθεται σε κάθε χώρα, να παραχωρείται στο πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund αναγνωρίζει το θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Κοινωνία των Πολιτών στη διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη βαθιά αναγνώριση  του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών και επικεντρώνεται στους ακόλουθους κύριους στόχους: ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Active Citizens Fund Κύπρου θα επιλεγούν μέσω ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι φορείς και οι δραστηριότητες που θα επιχορηγηθούν  μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Διαχειριστής του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου είναι η κοινοπραξία του Κέντρου Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre)  με την GrantXpert Consulting Limited, που έχει οριστεί από το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Νορβηγίας έπειτα από μια ανοικτή διαδικασία προσφορών. Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται το πρόγραμμα εκ μέρους των δωρητριών χωρών και έχει την ευθύνη για την επιλογή, ανάθεση και επιτήρηση των έργων.

H δημοσιευμένη Ανοικτή Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα διαθέσει το συνολικό πόσο χρηματοδότησης των €1,165.000. Το πρόγραμμα θα δημοσιεύσει  επίσης, σε μετέπειτα στάδιο, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διμερών Σχέσεων, με το συνολικό πόσο χρηματοδότησης των €12,000.

Μπορείτε να βρείτε το Programme Implementation Agreement μεταξύ του Γραφείου Χρηματοδοτικών Μηχανισμών και του NGO Support Centre εδώ.

 


Kibris Active Citizens Fund  

Active Citizens Fund (ACF), AEA Mali Mekanizması (AEA ve Norveç Hibeleri) 2014-2021 tarafından kurulmuştur. Active Citizens Fund, 2.8 milyar Euro genel bütçesi bulunmaktadır ve AEA Mali Mekanizmasının bağışçı devletleri (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) tarafından, Orta Avrupa Güney Avrupa ve Baltıklarda bulunan on beş AB ülkesine verilmektedir. 

AEA ve Norveç Hibeleri 2014-2021, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması, yararlanıcı devletler ve bağışçı devletler arasındaki ikili ilişkiler ile iş birliğinin güçlendirilmesi genel hedeflerine katkıda bulunmaktadır. 

Sivil topluma destek, AEA ve Norveç Hibeleri 2014-2021 için önemli bir önceliktir ve toplam ülke tahsislerinin en az %10'u Active Citizens Fund için ayrılmıştır. 

Active Citizens Fund sivil toplum sektörünün Avrupa Ekonomik Alanı genelinde demokratik yönetim, insan hakları ve sosyal uyumun sağlanmasında oynadığı temel rolü kabul etmektedir. Kıbrıs Active Citizens Fund, sektörün rolünün kesin olarak tanınmasını yansıtmaktadır ve aşağıdaki 2 ana amaca odaklanmaktadır: Sivil toplum ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek, Kıbrıs'taki savunmasız grupları güçlendirmek. 

Girişimler, açık teklif çağrıları yoluyla Kıbrıs Active Citizens Fund kapsamında finanse edilecektir. Program tarafından finanse edilen tüm organizasyonlar ve faaliyetler, azınlıklara ait kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan onuruna, özgürlüğüne, demokrasiye, eşitliğe, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygının ortak değerlerine dayanmalıdır. 

Kıbrıs Active Citizens Fund Fon Operatörü (FO), AEA ve Norveç Hibeleri’nin Mali Mekanizma Ofisi (MMO) tarafından açık ihale süreciyle atanan NGO Support Center ve GrantXpert Consulting Limited konsorsiyumudur. FO, hem programı Bağışçı Devletlerin adına yönetir hem de projelerin seçiminden, sözleşmesinden ve takibinden sorumludur. 

Aşağıdaki yönergeler, toplam €1,165.000 hibe desteği ile yayınlanmış Kıbrıs Active Citizens Fund Açık Çağrısı için fon başvurusunda bulunmanın şartlarını ve prosedürlerini özetlemektedir. Kıbrıs Active Citizens Fund, daha sonraki bir aşamada, toplam €12,000 tutarında hibe desteği ile bir İkili Fon Açık Çağrısı yayınlayacaktır. 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
NGO Support Centre
27 Ezekia Papaioannou Street,
Nicosia 1075,Cyprus
T +357 22875499
info@activecitizensfund.cy

Ακολουθήστε μας

 

Διαχειριστής