Select the search type
Search

The Active Citizens Fund Cyprus Programme  

The Active Citizens Fund (ACF) is established under the EEA Financial Mechanism (EEA & Norway Grants) 2014-2021 with an overall budget of €2.8 billion that is granted by the Donor States of the European Economic Area Financial Mechanism - Iceland, Liechtenstein and Norway - to fifteen EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. 

The EEA and Norway Grants 2014-2021 contribute to the overall objectives of reducing economic and social disparities and strengthening bilateral relations and cooperation between the beneficiary states and the donor states.  

Support to civil society is a key priority for the EEA and Norway Grants 2014-2021, with a minimum of 10% of the total country allocations set aside for the Active Citizens Fund.  

The Active Citizens Fund recognises the fundamental role that the civil society sector plays in ensuring democratic governance, human rights and social cohesion across the European Economic Area. The Active Citizens Fund Cyprus reflects the firm recognition of the sector’s role and focuses on the following two main objectives: strengthening civil society and active citizenship and empowering vulnerable groups in Cyprus. 

 Projects will be funded under the Active Citizens Fund Cyprus through open calls for proposals.  

All organisations and activities funded by the programme shall be based on the common values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights.  

The Active Citizens Fund Cyprus Fund Operator (FO) is the consortium of NGO Support Centre and GrantXpert Consulting Limited, appointed by the Financial Mechanism Office (FMO) of the EEA and Norway Grants through an open tender process. The FO manages the programme on behalf of the donor countries and is responsible for the selection, contracting and follow-up of projects. 

The published Active Citizens Fund Cyprus Open Call will make available a total amount of €1,165.000 for grant support. The Active Citizens Fund Cyprus will also publish a Call for Bilateral  Cooperation Initiatives at a later stage, with a total allocation for small grant support of the amount of €12,000.   

 

Please find the Programme Implementation Agreement between the Financial Mechanism Office and the NGO Support Centre here.

 


Kibris Active Citizens Fund  

Active Citizens Fund (ACF), AEA Mali Mekanizması (AEA ve Norveç Hibeleri) 2014-2021 tarafından kurulmuştur. Active Citizens Fund, 2.8 milyar Euro genel bütçesi bulunmaktadır ve AEA Mali Mekanizmasının bağışçı devletleri (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) tarafından, Orta Avrupa Güney Avrupa ve Baltıklarda bulunan on beş AB ülkesine verilmektedir. 

AEA ve Norveç Hibeleri 2014-2021, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması, yararlanıcı devletler ve bağışçı devletler arasındaki ikili ilişkiler ile iş birliğinin güçlendirilmesi genel hedeflerine katkıda bulunmaktadır. 

Sivil topluma destek, AEA ve Norveç Hibeleri 2014-2021 için önemli bir önceliktir ve toplam ülke tahsislerinin en az %10'u Active Citizens Fund için ayrılmıştır. 

Active Citizens Fund sivil toplum sektörünün Avrupa Ekonomik Alanı genelinde demokratik yönetim, insan hakları ve sosyal uyumun sağlanmasında oynadığı temel rolü kabul etmektedir. Kıbrıs Active Citizens Fund, sektörün rolünün kesin olarak tanınmasını yansıtmaktadır ve aşağıdaki 2 ana amaca odaklanmaktadır: Sivil toplum ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek, Kıbrıs'taki savunmasız grupları güçlendirmek. 

Girişimler, açık teklif çağrıları yoluyla Kıbrıs Active Citizens Fund kapsamında finanse edilecektir. Program tarafından finanse edilen tüm organizasyonlar ve faaliyetler, azınlıklara ait kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan onuruna, özgürlüğüne, demokrasiye, eşitliğe, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygının ortak değerlerine dayanmalıdır. 

Kıbrıs Active Citizens Fund Fon Operatörü (FO), AEA ve Norveç Hibeleri’nin Mali Mekanizma Ofisi (MMO) tarafından açık ihale süreciyle atanan NGO Support Center ve GrantXpert Consulting Limited konsorsiyumudur. FO, hem programı Bağışçı Devletlerin adına yönetir hem de projelerin seçiminden, sözleşmesinden ve takibinden sorumludur. 

Aşağıdaki yönergeler, toplam €1,165.000 hibe desteği ile yayınlanmış Kıbrıs Active Citizens Fund Açık Çağrısı için fon başvurusunda bulunmanın şartlarını ve prosedürlerini özetlemektedir. Kıbrıs Active Citizens Fund, daha sonraki bir aşamada, toplam €12,000 tutarında hibe desteği ile bir İkili Fon Açık Çağrısı yayınlayacaktır. 

 

 

 

Contact Us
NGO Support Centre
27 Ezekia Papaioannou Street,
Nicosia 1075,Cyprus
T +357 22875499
info@activecitizensfund.cy

Follow Us

 

Fund Operator